Գործընկերներ


HR-alliance

“HR ALLIANCE OF BRI COUNTRIES” (HRA-BRI) հանդիսանում է «ՄԻԱՅՆ ԳՈՏԻ ՄԵԿ ՈՒՂԻ» նախաձեռնության երկրների միավորում, որի նպատակներն են ջանքերի միավորումը՝ կրթական ծրագրերի և մասնագիտական որակավորման չափանիշների մշակման համար, ՄՌ և տաղանդների կառավարման ոլորտում բիզնես լուծումների առաջարկումը, անդամ երկրների փոխադարձ զարգացումն արագացնելը տնտեսության, առևտրի, մշակույթի, կրթության, առողջապահության, նորարարությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում:

Միավորման նպատակներն են՝

  • Տաղանդների կենտրոնի ստեղծումը կրթության, մշակույթի, բժշկության, տեխնոլոգիաների և այլ ոլորտներում:
  • Էքսպերտների և մասնագետների միջազգային տեղեկատվական բազայի ստեղծումը՝ ՄՌ ոլորտի զարգացման համար:
  • ՄՌ կառավարման ոլորտում փորձի փոխանակումը:
  • Միավորման անդամների կրթական, գիտական և գործարարական ռեսուրսների միավորումը:
  • Կառավարությունների, սոցիալական հաստատությունների և ՄՌ ոլորտի մասնագետների միավորումը՝ նորարարական ծրագրերի իրականացման համար: