Գործընկերներ


Jiangsu GeFan Technology Trade Co.

Հիմնադրամի ներկրման և արտահանման, առրևտրա-ֆինանսական ստորաբաժանումը Չինաստանում, «JiangsuGeFanTechnologyTradeCo., Ltd.» ընկերությունը

 «Չին-հայկական հարաբերությունների տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամը» հանդիսանում է միակ հայկական կազմակերպությունը, որն ունի իր ներկրման և արտահանման, առրևտրա-ֆինանսական ստորաբաժանումը Չինաստանում, իդեմս «Jiangsu GeFan Technology Trade Co., Ltd»(այսուհետ՝«GeFan») ընկերության(www.gefangroup.com): Ընկերության հիմնական գրասենյակը գտնվում է Նանկին քաղաքում, իսկ դրա ներկայացուցչությունները՝ Ֆոշանքաղաքում և Հայնանգավառում:

«GeFan»-ը ունի անհրաժեշտ լիցենզիաները՝ լիարժեք ֆինանսա-տնտեսական գործունեություն վարելու համար, ներառյալ ներկրման և արտահանման, ներդրումներ ներգրավելու լիցենզիաները և այլն: Ընկերությունն ունի համագործակցության համաձայնագրեր չինական խոշորագույն արտադրողների, բանկերի, «SinoSure» ապահովագրական ընկերության հետ, որը հանդիսանում է արտահանում ֆինանսավորող վարկային գործակալություն՝ վարկերի ապահովագրման աշխարհում միակ ընկերությունը, ամենամեծ պետական ապահովագրական ընկերությունը, որն անմիջականորեն ենթարկվում է Չինաստանի ֆինանսների նախարարությանը:

Կրճատելով ծախսերը հաճախորդների համար, ընկերությունն իր վրա է վերցնում ամբողջական սպասարկում և վարում գործարքների վրա, այնպիսի աշխատանքների շնորհիվ կարելի է դասել՝

 • Որոնել որոշակի ապրանքներ և ծառայություններ արտադրողներին, մատակարարներին կամ գնորդներին, ինչպես նաև բիզնեսի համար գործընկերներին Չինաստանում:
 • Ներգրավել արտոնյալ պայմաններով ֆինանսավորում չինական ազգային արժույթով RMB (չինականյուան) 7-10 տարի ժամկետով՝ Հիմնադրամի կողմից առաջարկվող դասական գրավային մեխանիզմների օգտագործմամբ: Վարկերի ֆինանսավորումը և ապահովագրումն իրականացվում է «GeFan» ընկերության միջոցով կամ ուղղակի չինական բանկերի կողմից՝ ապահովագրելով վարկի վերադարձելիությունը «SinoSure» ընկերությունում:
 • Ստուգել չինական գործընկերների վստահելիությունը:
 • Վարել նախնական կամ ընթացիկ բանակցություններ չինական ընկերությունների հետ գործարքներ իրականացնելիս, այդ թվում՝ օնլայն ռեժիմով համացանցի միջոցով:
 • Խորհրդատվություն և օգնություն բանակցությունների իրականացման բոլոր փուլերում, պայմանագրերի կնքման ժամանակ, ինչպես նաև ձեռքբերումների, մատակարարումների և արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ժամանակ:
 • Ձեռք բերել և ուղարկել ապրանքա-նյութական արժեքներ Չինաստանից Հայաստան և այլ երկրներ, և հակառակը:
 • Բեռի տեղափոխում Չինաստանի տարածքով, պահպահում և հավաքագրում չինական պահեստներում, մաքսային ձևակերպումների իրականացում և ապրանքի ուղարկում Հայաստան, Ռուսաստան, Ղազախստան և Մաքսային միության կամ ԱՊՀ անդամ երկրներ կամ այլ երկրներ:
 • Առաջարկել չինական լիզինգային ընկերությունների ծառայությունները՝ տեխնիկայի, սարքավորումների և այլ ապրանքների ձեռքբերման համար:
 • Ձևակերպել և հավաքագրել տրանսպորտային, մաքսային և ապրանքին, գործարքին և արտադրողին վերաբերող այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Վերահսկել ապրանքի որակը արտադրության ընթացքում և ապրանքն ընդունելու և բեռնելու ժամանակ, այդ թվում՝ լաբորատոր ստուգումների և անալիզների անցկացում:
 • Ապահովել բիզնես-ուղեկցում պատվիրատուի պատվիրակության համար Չինաստանում, մասնակցել բանակցություններին, այդ թվում՝ թարգմանիչների ապահովման եղանակով:
 • Պահպանել հայկական ընկերությունների և դրանց արտադրանքի շահերը Չինաստանում:

Հանդիսանալով ներկրման և արտահանման լիցենզիայի կրող՝ Չինաստանում մեր ստորաբաժանումը կստանձնի արտահանողի և ներկրողի գործառույթները:

Այս բոլոր գործառույթներն իրականացնում է մեր չինական ստորաբաժանումը՝ ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ առանձին-առանձին: Սա շատ ավելի էժան և հարմար է, քան Չինաստանում գրասենյակ և աշխատողներ պահելը:

Մեր աշխատողների բարձր որակավորումը, Չինաստանի տարածքում հաստատված գործընկերային հարաբերություններն արտադրող ընկերությունների և խոշոր լոգիստիկ ընկերությունների հետ թույլ են տալիս տրամադրել ամենաբարձր որակի ծառայություններ: Չինաստանից մատակարարումներից առաջ մեր մասնագետները հաճախորդի հետ միասին ձևավորում են ապրանքի բնութագրիչ հատկանիշները հստակ սահմանող տեխնիկական առաջադրանքը, որի համաձայն էլ իրականացվում է ապրանքի որոնումը: Մեր ընկերության որակավորված մասնագետները տիրապետում են ռուսերեն, անգլերեն և չինարեն լեզուներին և իրականացնում են շուկայի մանրամասն ուսումնասիրություն, ինչպես նաև վերլուծում են արտադրական և վիճակագրական տվյալների բազաները, հավաքագրում են տվյալներ որակյալ ապրանքներ արտադրողների և մատակարարների վերաբերյալ: